Paulina_Ksiezniczka1997, strona 2

15 tekstów – auto­rem jest Pauli­na_Ksiez­niczka1997.

Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą.
Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. 

myśl • 1 lipca 2016, 18:37

Nie bądź kimś ko­go będą wsta­nie po­lubić ludzie
Bądź kimś ko­go sam będziesz w sta­nie lubić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2016, 18:34

Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 czerwca 2016, 17:04

Kiedy próbu­jemy nap­ra­wić je­den błąd, stwarza­my ko­lej­ne, których nie sposób uniknąć. Tak więc nap­ra­wianie błędów można naz­wać także gra­niem w szachy. Przed roz­poczęciem gdy mu­sisz us­ta­lić tak­tykę do wyg­ra­nej. Po­tem trze­ba pil­no­wać by nie stra­cić wielu pionków i naj­ważniej­sze­go Króla. Jeśli nasza tak­ty­ka jest zła - stra­cimy Króla i wszys­tkie in­ne pionki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2016, 13:49

Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie.
Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy.
Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych.
To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2016, 19:25
Paulina_Ksiezniczka1997

„If you wear a mask you ultimately can't be happy” Mask

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulina_Ksiezniczka1997

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 stycznia 2017, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Teraz, gdy nad tym [...]

12 listopada 2016, 18:29aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Przez całe dzieciństwo ma­ma [...]

14 września 2016, 01:19Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Wiele ra­zy czułam niez­ro­zumianą [...]

22 lipca 2016, 15:01Paulina_Ksiezniczka1997 sko­men­to­wał tek­st ''Cza­sem trze­ba za­mil­knąć, żeby [...]

16 lipca 2016, 23:33Cris sko­men­to­wał tek­st Ile ra­zy tak było, [...]

10 lipca 2016, 18:01Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 22:00danioł sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:53CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:51wdech sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:36Indygoo sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]